אנרגיה מתחדשת – הכוח שיניע את עולמנו קדימה

אנרגיה מתחדשת מתייחסת למקורות אנרגיה מתחדשים באופן טבעי ורציף, בניגוד לדלקים מאובנים שכמותם מוגבלת. מקורות אנרגיה מתחדשת כוללים בין היתר אנרגיית שמש, רוח, מים, אנרגיה גיאותרמית וביומסה. יתרונותיה המרכזיים של אנרגיה מתחדשת: זמינותה הבלתי מוגבלת, היותה ידידותית לסביבה ותרומתה להפחתת פליטת גזי חממה וזיהום אוויר. המעבר לשימוש מוגבר במקורות מתחדשים נתפס כקריטי למאבק בשינוי אקלים […]